Forslag om af overdænge arktis kysterne med kunstig sne skal kunne dæmpe klimakrisen.

Med Chernobyll i mente, så virker det bekymrende at man nedlukker 3 reaktorer .

Fra flere istider til tropiske varmegrader ved polerne er udviklingen udfordret.

Med 107 meter kommer rotordiameteren med nav op på omkring 220 meter.

Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Når kulstof (træ, olie,gas og stenkul ) brænder dannes der luftarten CO2 eller kultveilte.

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.