Med omlægning fra kul, olie og naturgas til sol, vind og elektricitet vælter problemerne ind.

 

6 nye reaktorer i Polen vækker bekymring i Tyskland.

Anlæggene kobler ind , når strømmen svigter.

I stedet for et stort geotermisk anlæg ved Nordjyllandsværket søger man nu andre løsninger.

 

Politisk hysteri styrer tilsyneladende den tekniske fugle beskyttelse.

Vindmøllerne bærer skylden for strømudfaldet meddeler pressen i Texas.

Hvad bestemmer vands tilstandsformer ? Fast, flydende og gas.

Klimaplanen for den grønne affaldssektor vedrørende kapacitetstilpasning kan ikke godkendes.

Man kan gemme energi som beliggenhedsenergi i store vandsøer. Og har man ikke vandsøer, så kan man bygge dem på toppen af bakken.

 

Spørgsmålet er om vi er hurtige nok til at undgå større klima katastrofer.

Vinterstorme, oversvømmelser ,defekte systemer ,almindelig nedbrud og det der er værre.

I Sverige hvor store dele af varmen kommer fra elektricitet kan vinteren blive dyr.