Grønne og klimavenlige investeringer har tit og ofte store problemer med pengene.

Hvad sker der lige syd for grænsen ?

 

Vedvarende energikilder overhaler nu kul i nationens samlede energiforbrug. Skriver ing.dk.

GreenLab.

GreenLab Skive planlægger en bæredygtig kombineret sol og vind hybrid.

De politiske partier møder nu op med "en lang række krav".

17,4 vakuumsolfanger har i maj måned 2020 produceret 1002 kWh.

 

Omø Syd og Jammerland Bugt er den 22.maj godkendt som relevante energiområder.

El-produktion på kul gav enorme spildte mængder kølevand i 1960erne

 

Fusion , konkurser, opkøb og opsplitninger udvikler sig fortsat mellem møllefabrikanterne.

En maskine der kan suge lunken varme op og aflevere varmen ved en højere temperatur.

 

Decentral varmeforsyning med grøn strøm nødvendiggør lokal lagerkapacitet.

 

8 til 9 øre per kWh fremfor 25 øre pr. kWh over flere måneder.

Recirkulerbare /genanvendelige vindmølle dele ligger højt på ønskesedlen.