Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.

To tediedele af CO2 kan neutraliseres indenfor få år.

I Sverige har McDonald indledt et samarbejde med Eon om opstilling af hurtigladere .

For hver 40 meter nedad stiger temperaturen . Og man når kogepunktet efterhånden.

Afhængigheden af elektricitet bliver større og større i takt med store omlægninger.

Alle muligheder for at trække energien ud af vinde er p.t.udnyttet.

I 1973 havde vi energikrise og alle energipriser mangedobledes, så alt VE kunne betale sig.

DTU Vindenergi har søgt om at udvide antallet af testmøller fra 10 til 12.

Et 2 MW lithium batteri vest for Phoenix i Arizona brændte ud i april skriver Ingeniøren.

Ifølge Ny Teknik er solcelleanlægget Noor Abu Dhabi i De Forenede Emirater nu klar.