Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

I Sverige har McDonald indledt et samarbejde med Eon om opstilling af hurtigladere .