Det flydende russiske atomkraftværk er nu endelig fremme på den fjerne arktiske lokalitet.

En meget stor messe , der foruden den store udstillingshal også bestod af 4 meget store udstillings telte.

Verdens energi sårbarhed står nu lysende klart i de brændende olieanlæg i Saudi Arabien.

 

En trediedel af af jordens befolkning har ikke elektricitet som vi kender den og dog mobiltelefoner mange steder.

De kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udsættes 3 år.