Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.

På Lindø Offshore Renewables Center ( LORC) opføres nu verdens største testcenter .

Vindkraft møder i stigende grad modstand fra lokale aktionsgrupper der får plads i medierne.

Med 6 GW kapacitet i elnettet og 1,1 GW i fjernvarmen øges den grønne omstilling

Investeringer på millioner i Herning Værket synes at fortsætte.

Teslas solcelle division anklages nu af butikskæden Walmart for forsømmelse.