linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

 

Energinet er nu klar med t forslag til en linieføring af deres nye 400 kV højspænding ned gennem Vestjylland fra Holstebro til grænsen. Linien opdelse i to sektioner. En fra Holstebro (Idumlund) til Esbjerg (Endrup) og en fra Endrup til grænsen.

 

Den forstærkede linie vil kunne aftage elektricitet fra både Vesterhav Nord , Vesterhav Syd og Horns Rev mølleparkerne. Ligesom tyskerne vil kunne sende elektricitet nordover fra Schleswig -Holstein. Dertil kommer kabelforbindelser fra Esbjerg til Holland og senere England.

 

1900 lodsejere bliver berørt af den nye linieføring, der primært løber på master, men hvor det er muligt bliver nedlagt i jordkabler. Kortet viser hvor kablerne eventuelt vil kunne indsættes.

For at få den nødvendige tilladelse er der blevet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport der danner grundlag for en VVM godkendelse.

 

For at mindske konflikten med de berørte jordejere bliver det allerede nu muligt at komme med indlæg og indvendinger. Og derudover vil der blive offentlige høringer lokalt , hvor man i vid udstrækning vil tage hensyn til lokale ønsker .

 

Det kan ikke undgås , at man vil komme for tæt på beboelser i det åbne land. Her tilbyder man simpelthen at købe både jord og ejendom af de berørte. Ellers søger man at gå så langt udenom de boliger der bliver berørt.

 

De 700 tættest boende boligejere bliver desuden inviteret til et særligt dialogmøde.

Skriver Energinet på deres hjemmeside.

De gule afsnit er kabel. Resten luftlinier.

 

Se også:

 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-Graensen

 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-Idomlund

 

https://www.energy-supply.dk/article/view/675783/her_er_energinets_forslag_til_400_kv_linjeforing_fra_idomlund_til_graensen

 

https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Vestkysten-naboinformation/Idomlund---Hvorfor-

forstaerke-elnettet

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework