kul og vind

"Et forpligtende tilsagn" kalder topcheferne i pensionsselskaberne de nye tiltag.

Det flydende russiske atomkraftværk er nu endelig fremme på den fjerne arktiske lokalitet.

 

En trediedel af af jordens befolkning har ikke elektricitet som vi kender den og dog mobiltelefoner mange steder.

En meget stor messe , der foruden den store udstillingshal også bestod af 4 meget store udstillings telte.

Verdens energi sårbarhed står nu lysende klart i de brændende olieanlæg i Saudi Arabien.