Flamanville.

Den franske regering har bedt EDF planlægge 6 nye højteknologiske EPR reaktorer.

En multirotor mølle testet på Risø har vist lovende resultater.

 

Nye tider nye brændstoffer. Brint synes at være alternativet i udlandet, men herhjemme kniber det med service stationer.

I Sverige foreslår man energiafgifterne gå direkte i de berørte kommuners kasse.

Under den kraftige blæst i Østjylland kollapsede en NEG Micon mølle nær Harritslev .

Svenskerne er blevet opmærksomme at deres helt sikre slutdepot for radioaktivt affald måske ikke er så godt som oprindeligt tænkt.

I det nye nummer af Biopress kan man læse om nye brændstofmuligheder i CO2.