Med godstykkelser på 250 mm rundt rørtårnets rod og med menge meter nedrammet i havbunden og tårnhøjder på over 100 meter vil forbruget af stål opsuge markedet fremover.

Elektricitet kan produceres på mange måder , men kun vindkraft har løbende været plaget af negativ debat.

I 1975 kunne man ikke købe vinger til vindmøller , så de blev bygget stykvis i garagen.

Glaubersalt , fixersalt og flere andre salte kan med fordel gemme varme via kemien.

Verdens største fly kan nu købes for 400 mio dollar.