Alle muligheder for at trække energien ud af vinde er p.t.udnyttet.

DTU Vindenergi har søgt om at udvide antallet af testmøller fra 10 til 12.

Ifølge Ny Teknik er solcelleanlægget Noor Abu Dhabi i De Forenede Emirater nu klar.

Nær Varde planlægges der nu opstillet 60 hektar med solceller.

Temperaturer på over 40 grader ,skovbrande og vandmangel.

Koldt vand bliver til varmt vand, varmt vand bliver til endnu varmere vand.Og varmt vand bliver til koldt vand.

Med Dan Jørgensen ved roret i stedet for Lilleholt ser fremtiden lysere ud.

Da man ikke kunne komme igennem med store skattelettelser, så har den lavere brændstofpris og lavere registreringspris på visse biler været en indirekte vej , som politikerne tilsyneladende ikke praler med.

Det gamle kort

Kritikken omkring Vesterhav Syd og Nord får nu Vattenfall i bevægelse.

Politisk gradbøjes grøn nu i klimatiske farver: grøn,grønnere,grønnest.

Målt i kWh gav vakuumrørsolfangeren 832 kWh i juni i år.

Med godstykkelser på 250 mm rundt rørtårnets rod og med menge meter nedrammet i havbunden og tårnhøjder på over 100 meter vil forbruget af stål opsuge markedet fremover.