Åbner Energistyrelsen for ansøgninger om tilskud til energibesparelser,

Der er 250 mio. kroner i denne ansøgningsrunde . og der er afsat i alt 675 mio. kroner i 2021.

Beløbene frigøres i puljer , hvor det gælder først til mølle.

Man kan søge om isoleringstilskud, andre boligforbedringer, nye vinduer og varmepumper.

Når møllen snurrer, dampen trækker eller solen skinner.

Elektrisk energi kommer udfra bevægelsesenergi, som kan udvikles på flere måder.

I Polen bryder man kul , som siden ændrer vand til damp , der igen trækker en dampmaskine.

På Island pumper man vand ned i en vulkan (Kraftla) , som ændrer vandet til damp , som igen trækker en dampmaskine.

 

Det er/kan være et krystal der omformer lys til elektricitet.

De bedste er kvartskrystaller , der skæres i skiver (wafers).

Hver skive coates og belægges med sølvtråde.

Når solen skinner opstår der en spændingsforskel ( i volt) , som man kan "høste" via de pålagte sølvtråde. Der opstår en svag jævnstrøm (DC).

 

 

 

I middelalderen var verdens højovne placeret i Kina.

Så udviklede industrien specielt i Europa sig på kul samtidig med at industrikulturen i Kina kom under pres. Og var i en meget dårlig stand i 1920erne.

Hvor også indirekte og direkte krige ødelage basis , der lå vest for Peking.

Og det på trods af at næsten alle væsentlige opfindelser og informationer stammer fra netop stål og jernindustrien i Kina gennem flere tusind år.

 

 

Planer om 240 kvadratkilometer solcelleanlæg primært på sandede jorde.

"Solceller er blevet billigere at sætte op og nemmere at tjene penge på" Skriver TVmidtvest.dk

"I dag er der opstillet 595 hektar i Danmark, men der er planer om yderligere 23.799 ha.

Omregnet betyder det 23.799 ha bliver til 239 kvadratkilometer."

Hvoraf mange arealer ligger i Vestjylland.

Og her tegner Lemvig og Holstebro kommuners sandede jorde i vores område med store arealer.

 

Transmissions fejl fra Buksefjorden til Nuuk.

Brug af højspændings luftledninger i arktis kan få fatale følger. Ligesom i Sverige har Godthåb eller Nuuk maksimal afhængighed af vandkraft. Så når elektriciteten falder ud, så er det ikke bare mørkt, men varmen forsvinder og der er ingen vand i vandhanerne.

Vand der kun er flydende om vinteren fordi varmetråde holder temperaturen over nul grader. Ikke som andre steder med det hele nedgravet, mon rørført over granitunderlaget i lange isolerede kasser.

Så havde nedlukningen taget længere tid var alt frosset og siden frostsprængt.

 

 

Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftale har indgået en aftale om statslig støtte til Hesselø Havvindmøllepark.

Hesselø Havvindmøllepark placeres vest for sejlrenden , der går nordud fra Øresund , forbi Kullen og nordover langs den svenske kyst. Hesselø er en lille ø med fyrtårn nord for Gilleleje.

Den kan i princippet blive den første "energi ø". Når eller hvis kablerne trækkes i land der.