Havmølleparken ved OMØ trues nu med edderfugle.

I Nordsverige bygger en projektgruppe under SSAB, LKAB og Vatttenfall en caverne.

Prisfald på prisfald flytter nu fokus fra alt andet til solceller.

I det periodiske system lærer vi at der er over 100 grundstoffer.

Potentialet i Power-to X afdækkes nu af 4 store spillere i energisektoren.

Omdannelsen af elektricitet til flydende brændstof eller Power-to-X teknologien roses til skyerne , men der er ikke gennemført nogen beregning for om det overhovedet kan betale sig.

Det har 4 aktører nu sat sig for: FORCE Technology, Teknologisk Institut, Dansk brand- og sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet. Skriver Klimafokus online.

Idet ingen har sat konkrete tal på processen. 

Konsortiet bag "Projekt Vind-Ø" planlægger tilsyneladende alt andet end rentabiliteten

Med flere HVDC forbindelser krydsende i knudepunkter ændres verden

I Danmark har man taget atomkraft af bordet på land , men ikke på havet. Og med de nye tilslutningsmuligheder i både Nordsøen og Østersøen vil der ske noget.

For russerne producerer nu en løsning , som ingen havde tænkt på.