Man kan gemme energi som beliggenhedsenergi i store vandsøer. Og har man ikke vandsøer, så kan man bygge dem på toppen af bakken.

Vinterstorme, oversvømmelser ,defekte systemer ,almindelig nedbrud og det der er værre.

Klimaplanen for den grønne affaldssektor vedrørende kapacitetstilpasning kan ikke godkendes.

 

Politisk hysteri styrer tilsyneladende den tekniske fugle beskyttelse.

 

Spørgsmålet er om vi er hurtige nok til at undgå større klima katastrofer.