Skriver ing.dk på hjemmesiden.

Metan eller CH4 er en let flygtig gas , der

kan udvikles i biogasanlæg og ude i naturen

kendt som sumpgas.

 

Biogas som energi blev først kendt i Danmark

sidst i 1970erne. Efter inspiration fra Indien

hvor Ram Bux Sing og Virender Bassin kom

til Danmark med inspiration og viden.

De første anlæg var bygget af fundablokke,

som senere viste sig utætte. De næste var

af ståltanke både vandrette og lodrette.

Ståltankene kunne holde på metanen, men

var meget dyrere at bygge.

 

Pumper, rør, ventiler skulle være godt

lukkede , hvis man ville undgå udslip.

Så mange af de første anlæg lugtede af

specielt gassen svovlbrinte.

Lugt betød pengetab , ligesom lugt af gylle

betyder tab af gødning og dermed penge.

 

Nu vil Energistyrelsen have målegrej på

alle biogasanlæg for at måle metan udslip.

Idet man påstår der sker et metanudslip på

2½ procent.

Det kan ejerne jo heller ikke være tjent med.

De taber penge hver gang der går metan til

spilde.

 

Der kommer jo også metanudslip fra rensnings

anlæg , moser, lossepladser og affaldsforbrænd-

ings depoter , så der er hele tiden andre kilder.

 

Se også:

https://ing.dk/artikel/metanen-fosser-ud-af

-danske-biogasanlaeg-ny-sensor-skal-advare

-om-laekager

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework