Prisfald på prisfald flytter nu fokus fra alt andet til solceller.

Potentialet i Power-to X afdækkes nu af 4 store spillere i energisektoren.

Omdannelsen af elektricitet til flydende brændstof eller Power-to-X teknologien roses til skyerne , men der er ikke gennemført nogen beregning for om det overhovedet kan betale sig.

Det har 4 aktører nu sat sig for: FORCE Technology, Teknologisk Institut, Dansk brand- og sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet. Skriver Klimafokus online.

Idet ingen har sat konkrete tal på processen. 

Når møllen snurrer, dampen trækker eller solen skinner.

Elektrisk energi kommer udfra bevægelsesenergi, som kan udvikles på flere måder.

I Polen bryder man kul , som siden ændrer vand til damp , der igen trækker en dampmaskine.

På Island pumper man vand ned i en vulkan (Kraftla) , som ændrer vandet til damp , som igen trækker en dampmaskine.

Med flere HVDC forbindelser krydsende i knudepunkter ændres verden

I Danmark har man taget atomkraft af bordet på land , men ikke på havet. Og med de nye tilslutningsmuligheder i både Nordsøen og Østersøen vil der ske noget.

For russerne producerer nu en løsning , som ingen havde tænkt på.

 

 

I middelalderen var verdens højovne placeret i Kina.

Så udviklede industrien specielt i Europa sig på kul samtidig med at industrikulturen i Kina kom under pres. Og var i en meget dårlig stand i 1920erne.

Hvor også indirekte og direkte krige ødelage basis , der lå vest for Peking.

Og det på trods af at næsten alle væsentlige opfindelser og informationer stammer fra netop stål og jernindustrien i Kina gennem flere tusind år.

 

Åbner Energistyrelsen for ansøgninger om tilskud til energibesparelser,

Der er 250 mio. kroner i denne ansøgningsrunde . og der er afsat i alt 675 mio. kroner i 2021.

Beløbene frigøres i puljer , hvor det gælder først til mølle.

Man kan søge om isoleringstilskud, andre boligforbedringer, nye vinduer og varmepumper.

 

Transmissions fejl fra Buksefjorden til Nuuk.

Brug af højspændings luftledninger i arktis kan få fatale følger. Ligesom i Sverige har Godthåb eller Nuuk maksimal afhængighed af vandkraft. Så når elektriciteten falder ud, så er det ikke bare mørkt, men varmen forsvinder og der er ingen vand i vandhanerne.

Vand der kun er flydende om vinteren fordi varmetråde holder temperaturen over nul grader. Ikke som andre steder med det hele nedgravet, mon rørført over granitunderlaget i lange isolerede kasser.

Så havde nedlukningen taget længere tid var alt frosset og siden frostsprængt.