Og der er godt nok mange udmeldinger og skåltaler , der ikke bliver til noget.

Anlæggene kobler ind , når strømmen svigter.

Med omlægning fra kul, olie og naturgas til sol, vind og elektricitet vælter problemerne ind.

I stedet for et stort geotermisk anlæg ved Nordjyllandsværket søger man nu andre løsninger.

Vindmøllerne bærer skylden for strømudfaldet meddeler pressen i Texas.