Morsø Kommune fejer husstandsmølle ejer af med minimalerstatning.

 

Det er anden gang man transporterer en tårnsektion stående lodret på en blokvogn.

Verdens klimamål holder tilsyneladende ikke. Kulbrinte produktionen vokser og vokser.

Service, vedligehold og arbejde til lokale fabrikker, smede og elektrikere .

Energikrisen i 1973 , hvor olieprisen steg til himmels og varme var en luxus fra fortiden.

Viking Link til England og lignende el transmissions systemer kan blive et dyrt bekendtskab

Lader man kulkraftværkerne køre på fuld drøn , så vil elektriciteten fra vindmøller og solceller kun kunne lappe ,hullerne.

Ret til at få opkøbt sit hus, årlige betalinger og kompensation m.v.

 

I Texas nær Andrews Country opstiller Ørsted nu et 460 MW sol-og energilageranlæg.

I de første 9 måneder af 2019 er kulforbruget faldet med 40 procent,skriver Elfokus.dk

400 kV fra midtjylland vil snart krydse Nordsøen til en destination i Linconshire.

Når kul ,olie,benzin ,diesel,brunkul ,halm træ , flis , hele skove brænder udvikles der CO2.

The Tumb.

I følge NyTeknik.se er en større radioaktiv forurening på vej i Stillehavet.