Vedvarende energikilder overhaler nu kul i nationens samlede energiforbrug. Skriver ing.dk.

GreenLab.

GreenLab Skive planlægger en bæredygtig kombineret sol og vind hybrid.

17,4 vakuumsolfanger har i maj måned 2020 produceret 1002 kWh.

El-produktion på kul gav enorme spildte mængder kølevand i 1960erne

 

Fusion , konkurser, opkøb og opsplitninger udvikler sig fortsat mellem møllefabrikanterne.

En maskine der kan suge lunken varme op og aflevere varmen ved en højere temperatur.

 

Decentral varmeforsyning med grøn strøm nødvendiggør lokal lagerkapacitet.

 

8 til 9 øre per kWh fremfor 25 øre pr. kWh over flere måneder.

Recirkulerbare /genanvendelige vindmølle dele ligger højt på ønskesedlen.

De politiske partier møder nu op med "en lang række krav".

Prisen og udviklingsmulighederne styrer tilsyneladende grøn innovation.

 

Omø Syd og Jammerland Bugt er den 22.maj godkendt som relevante energiområder.

European Energy vil opstille 3 Siemens-Gamesa vindmøller ved Blåhøj.