Den tyske systemoperatør TenneT har betalt en halv milliard i systemregulering.


Fusionerede elselskaber kan score uhensigtsmæssig gevinst.

Først var der Vindeby Parken nord for Lolland. Så kom Middelgrundens vindmøllepark.

Danske møller har aldrig produceret så meget på et år.

Kapaciteten for vindkraft i Danmark udnyttes ikke.

Egoismen er blevet afløst af et nyt fællesskab

Kun 10tusind meter nede under os bobler undergrunden med varmt vand, men vi bruger det ikke.

Jyllands Posten slår et slag for genbrug via flisning.

 

December 2020 blev den ringeste måned i mange år. Gråvejr afløste gråvejr.

Fra at banke fundamenter 50 meter ned i undergrunden kommer der nu flydende vindmøller.

Biogas er primært methan ud fra kulbrinte holdige affaldsstoffer.

Med fortsat temperaturstigning og klimaproblemer satser en række lande nu på en større reduktion af CO2 udslippet Et grænseoverskridende samarbejde er nødvendigt.