Nuværende .

Nord for polarcirklen nær Murmansk på Kola halvøen planlægges en arktisk vindmøllepark.

500.000 potentielle varmekunder udenfor fjernvarmeområdet i dag tilbydes en grøn fremtid.

Nord for Nissum Fjord ligger DTU Risøs første testcenter, der nu udvides.

Det blev en kold og solfattig måned med lavt solindfald. Hvilket almindeligvis karakteriserer det grå efterår. Målt på 4 moduler vakuumsolfangere eller 17,4 m2.

Krydsende HVDC kabler mellem landene og havvindmølleparker.

Træ , halm ,gamle brædder og alt muligt der engang har groet på mark og i skov.

Ved at sende de mest CO2 forurenende processer til udlandet får UK grønne tal.

Så slap vi for en konflikt med Rusland om gasledningen ved Bornholm.

I gamle dage havde man en vandbeholder på siden af køkkenkomfuret eller en kedel ovenpå.

Alt efter hvor det står og forholdet til verdenshjørner og vinklen til energien.

 

Forbruget af træpiller i Danmark er nu kortlagt af Energistyrelsen.

Kuldioxid eller kultveilte har to tilstandsformer a) fast stof ved minus 80 grader og gas over minus 80 grader.

1940

1920erne blev der udviklet en række halvstore klapsejlere og vindroser , der kunne tærske korn og trække maskiner med fladbånd . Siden udviklede man dynamoer, som kunne oplade bly akkumulatorer. Og det fortsatte til efter II Verdenskrig hvor dieselmotorer overtog.