Skriver Winddenmark.dk og byder 2 nye projekter velkommen.

Store atomreaktorer, mindre atomreaktorer og mini .

Elfokus påviser nye muligheder for at strække kapaciteten i el-nettet.

Udfor Norges vestkyst eksperimenteres der med flydende vindmøller , som ville kunne forsyne offshore industrien med elektricitet.

Overførsel af varme via hedeflader er meget forskellig og areal afhængig.

England vil ikke kunne leve op til nul CO2 i 2050 uden atomkraft. Skriver BBC.

Hvor kommer energien fra i et jordvarmeanlæg i baghaven ?

 

Hører vi sjældent om , men det sker ind i mellem.

Vind, kul,olie,naturgas,træ,affald ,geothermi og vandkraft er primærkilder.

Ny Teknik i Sverige tager overgangen til fremtidens elektrificering op vurdering.

De sidste 100 år har vindmølleteknologien ændret sig fra vindtryk til vindsug.

 

Trods krav om lavenergi stiger varmeforbruget trods store energikrav.

Kviksølv fordamper ved plus 40 grader og fortætter (bliver til metal) når temperaturener lavere.