De kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udsættes 3 år.

Med megastore vindmøller i baghaven bør alle kunne inddrages i nye store fællesprojekter.

Det bliver nu muligt at opstille tidsvarende vindmøller på land.

Siemens-Gamesa bygger på deres vingefabrik i Aalborg verdens største prøve vingetest bænk.

Mens vi i Danmark stiller pullerter op foran Amalienborg , så går man anderledes til stålet i Sverige, hvor sabotage af struktur og elsystemer tilsyneladende er mere aktuelt end her.

Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.

linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.