I det nye nummer af Biopress kan man læse om nye brændstofmuligheder i CO2.

Frygten for at jorden oversvømmes med CO2 kan snar blive vendt til til positiv efterspørgsel. Idet CO2 som bekendt er resultatet af forbrænding af alle mulige kulbrinter. Og nu kan det , hvis man har anden energi til rådighed omdannes til kunstigt brændstof. Der så kan bruges igen.

 

Ligesom vand H2O via elektrolyse kan deles i H (brint) og O (ilt) og sidenhen via en forbrænding igen omdannes til vand. Så kan CO2 via elektrolyse også splittes.

 

Det man ønsker er kulilte ( CO- ) , der kan bindes til alt muligt. Og hvis det bindes til brint så kan man påbegynde nye kulbrinte kæder . Benzin består af 8 kulstof og 18 brint. Methan er den enkelste med brint og CO-.

 

Hele problemet i følge Biopress er katalysatoren og resultatet af katalysen. Hvor man hælder CO2 og brint ind og får methan ud.

Den valgte katalysator har hidtil været på basis af nikkel, men ny forskning med Cerium viser meget bedre resultater.

Og så bliver CO2 kilderne måske penge værd.

 

Danmarks største udledere af CO2 er cementfabrikkerne, derefter kommer elværker og hele transportsektoren. CO2 fra cementværkerne er ren CO2 og kan nu pludselig bruges, når de traditionelle kulbrinte baserede brændstoffer slipper op.

 

Men produktion af kunstig brændstof kræver en masse energi til elektrolyse af CO2 og produktion af brint fra vand. Man forestiller sig at overskudselektricitet fra vind eventuelt kan bruges i fremtiden. Men også vandkraft i lande med fjelde og vandkraftværker.

 

Se også:

 

https://www.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id={5CAC68FE-3378-4263-9BF0-63220A74B354}

 

https://www.biopress.dk/PDF/ny-effektiv-metode-kan-omdanne-co2-til-gronne-transportbraendstoffer

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerium

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework