Syd for Bornholm ligger der et større lavvandet område , der vil egne sig til havvindmøller.

 

Den fortsatte omstilling mod mere og mere elektricitet sker tilsyneladende ret tilfældigt.

Morsø Kommune fejer husstandsmølle ejer af med minimalerstatning.

 

De to store danske vindmølleproducenter arbejder nu med at opstille 10 MW testmøller i Østerild.

 

Det er anden gang man transporterer en tårnsektion stående lodret på en blokvogn.

Vi ønsker hverken en cykel , en bil eller en vindmølle løber løbsk med fatale konsekvenser.

Verdens klimamål holder tilsyneladende ikke. Kulbrinte produktionen vokser og vokser.