Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

Hvert andet år udstiller vindmølleindustrien deres store møller i Husum i Schleswig.

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.

Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.

Vindkraft møder i stigende grad modstand fra lokale aktionsgrupper der får plads i medierne.