I gamle dage havde man en vandbeholder på siden af køkkenkomfuret eller en kedel ovenpå.

 

Forbruget af træpiller i Danmark er nu kortlagt af Energistyrelsen.

En multirotor mølle testet på Risø har vist lovende resultater.

1940

1920erne blev der udviklet en række halvstore klapsejlere og vindroser , der kunne tærske korn og trække maskiner med fladbånd . Siden udviklede man dynamoer, som kunne oplade bly akkumulatorer. Og det fortsatte til efter II Verdenskrig hvor dieselmotorer overtog.

I Sverige foreslår man energiafgifterne gå direkte i de berørte kommuners kasse.

Flamanville.

Den franske regering har bedt EDF planlægge 6 nye højteknologiske EPR reaktorer.

Svenskerne er blevet opmærksomme at deres helt sikre slutdepot for radioaktivt affald måske ikke er så godt som oprindeligt tænkt.