Naturgas leverer omkring 40 procent af al elektricitet i England.

Atomkraftværker der i virkeligheden kører på damp til dampturbiner har brug for kølevand.

Uden regn siden 2017 ser det sort ud med vandforsyningen.

Med 22 havarier indenfor kort tid har Sikkerhedsstyrelsen nu grebet ind. Skriver Ekstrabladet.

Fjernvarmen i Sig får nu support fra solpaneler og vindmøller.

Havplacerede vindmølleparker i Sverige skygger for den militære farvandsovervågning.