Mens vi i Danmark stiller pullerter op foran Amalienborg , så går man anderledes til stålet i Sverige, hvor sabotage af struktur og elsystemer tilsyneladende er mere aktuelt end her.

linieføring af den nye 400 kV elforbindelse gennem Vestjylland.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Thy-Mors Energi, RAH og Vestforsyningen går nu sammen om grøn investering.

Hvert andet år udstiller vindmølleindustrien deres store møller i Husum i Schleswig.

Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.