En meget stor messe , der foruden den store udstillingshal også bestod af 4 meget store udstillings telte.

Verdens energi sårbarhed står nu lysende klart i de brændende olieanlæg i Saudi Arabien.

Siemens-Gamesa bygger på deres vingefabrik i Aalborg verdens største prøve vingetest bænk.

De kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord udsættes 3 år.

Salt er plus og minus ioner der er elektrisk sammenbundne. Vi kender Na+ og Cl- som NaCl.

Med megastore vindmøller i baghaven bør alle kunne inddrages i nye store fællesprojekter.

Det bliver nu muligt at opstille tidsvarende vindmøller på land.