Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

I Sverige har McDonald indledt et samarbejde med Eon om opstilling af hurtigladere .

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Afhængigheden af elektricitet bliver større og større i takt med store omlægninger.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.

I 1973 havde vi energikrise og alle energipriser mangedobledes, så alt VE kunne betale sig.