De kraftigt svingende problemer i en stabil eldistribution ser nu ud til at kunne løses via elmåleren.

I 1990erne målte norske biologer pludselig store mængder radioaktiv teknesium 99 i Lofoten.

Overgang fra oliefyr til grøn opvarmning tvinger samtidig brugerne udi højere udnyttelsesgrader.

Med 2½ års varsel nedlukker Østed (DONG) for fjernvarmen til hele esbjergområdet.

Vedvarende energi har været under pres siden 1973 , da mulige alternativer blev åbenlyse.

Sten med uran er bundet malm , der kun vanskeligt kan frigøres fra råfjeldet.

Biodiesel er olie der udvikles udfra animalsk fedt og vegetabilsk olie til motorbrug.