Efter politisk at have stoppet nye landbaserede vindmølleparker på Bornholm går projektet i vandet.

Fredag den 5. juli blev en Thymølle rejst på Nordisk Folkecenters Test og Videnscenter for Små Vindmøller vest for Hundborg.

Tidevand sender store strømende vandmasser gennem snævre passager mange steder.

20 flydende havvindmøller skal nu forankres udfor Koreas sydkyst.

I 1973 havde vi energikrise og alle energipriser mangedobledes, så alt VE kunne betale sig.

Den store 2 vingede testmølle på Harboøre Tange er ikke mere.

Et 2 MW lithium batteri vest for Phoenix i Arizona brændte ud i april skriver Ingeniøren.

Et stort vendepunkt i VE sker i øjeblikket med A.P. Møller Holding i vindmøllebranchen.

To tediedele af CO2 kan neutraliseres indenfor få år.

I Sverige har McDonald indledt et samarbejde med Eon om opstilling af hurtigladere .

For hver 40 meter nedad stiger temperaturen . Og man når kogepunktet efterhånden.

Afhængigheden af elektricitet bliver større og større i takt med store omlægninger.

Alle muligheder for at trække energien ud af vinde er p.t.udnyttet.