Vattenfall planlægger en pr. kampagne for havmølleparken Vesterhav Nord.

Energikilder er gennem historien blevet afløst af nye enegikilder, der udkonkurrerer de gamle.

Hvert andet år udstiller vindmølleindustrien deres store møller i Husum i Schleswig.

Det er ikke bare i Danmark der udspredes falsk viden om VE , det er et globalt fænomen.

På Lindø Offshore Renewables Center ( LORC) opføres nu verdens største testcenter .

Afprøvning og belastning af husstandsmøller sker nu i Thy.

Med 6 GW kapacitet i elnettet og 1,1 GW i fjernvarmen øges den grønne omstilling

150 m.

Klima-,energi-,og forsyningsminister Dan Jørgen sen skriver til Energiforligskredsen.

Teslas solcelle division anklages nu af butikskæden Walmart for forsømmelse.

Vindkraft møder i stigende grad modstand fra lokale aktionsgrupper der får plads i medierne.

Image result for mange vindmøller

 

Med placering i Vestenvindsbæltet har Europa rigtigt gode vindressourcer.

Investeringer på millioner i Herning Værket synes at fortsætte.

Not In My Back Yard hører man ofte fra naboer til vindmøller og sol-parker.