Flyvestation Vandel har uskiftet militærfly med store solcelleparker.

.

"Shell Raffinaderiet i Fredericia vil i samarbejde med Everfuels etablere en brintfabrik",skriver biopress.dk

I anden kvartal af 2012 skal Siemens-Gamesa levere deres nye 6,6 MW vindmølle.

10 nye havvindmølleparker er under planlægning udfor Skåne og Bornholm.

Jo mere el des mere behov bliver der for vindkraft. Og nu ikke bare til lys men til transport.

Horisontale møller er som vi normalt kender dem, men der er store variationer.

Gasledninger fra bl.a St.Pe4dersborg til Tyskland er igen under angreb fra USA.

Danmarks Grønne Fremtidsfond bygges op på Matador penge.

Nordvestjysk Center for Vedvarende Energi får endelig igen penge til formidlingsarbejde.

NESA kørte i 1950erne og 1960erne med troljebusser i Københavns forstæder.

Udbredte svømmebassiner i sommerhusområderne bruger elektricitet til opvarmning.

Kina planlægger at sende store sol panel anlæg i kredsløb om jorden.