Med Hesselø Havvindmøllepark fortsætter havvindseventyret, som over de sidste mange år har bevæget sig mod netto-nul-støtte.

Citat ENS:"Det er afspejlet i den aftale om støttemodel, som regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået. Støttemodellen sikrer gode rammer for at fortsætte mod det politiske mål om netto-nul-støtte, samtidig med at staten fortsat holder hånden under den fremtidige parkejer.

Regeringen og aftalekredsen bag klimaaftalen har [26. marts 2021] indgået aftale om statslig støtte til Hesselø Havvindmøllepark, der skal ligge i Kattegat nord for Sjælland. Støttemodellen ligner langt hen ad vejen den støttemodel, som blev besluttet for Thor Havvindmøllepark og som baserede sig på Klimarådets anbefalinger.

Det betyder, at der også for Hesselø Havvindmøllepark tilbydes en 20-årig risikodeling mellem staten og opstilleren med en såkaldt to-vejs-differencekontrakt, Contract for Difference (CfD). Her gives støtten som en forsikring mod udsving i elmarkedspriserne og for at nedsætte risikoen for opstillers finansiering. Støtten beregnes som forskellen mellem den tilbudte pris og den gennemsnitlige elpris året før det år, der produceres strøm i. I de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er lavere end den tilbudte pris, betaler staten støtte til opstiller, mens opstiller skal betale til staten i de år, hvor forrige års gennemsnitlige elpris er højere end den tilbudte pris."

 

Se også:

 

https://ens.dk/presse/ny-aftale-om-hesseloe-havvindmoellepark-er-skridt-paa-vejen-mod-nul-stoette-til-havvind

 

Ian

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework