Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Da man plantede Klosterhede Plantage steg temperaturen i Struer 2 grader.

 

Læ for vestenvinden kan med andre ord forbedre det lokale klima så meget, at det pludseligt kan lade sig gøre at dyrke æbler , hvor det før var for koldt.

Vi ved allerede nu at vinden betyder meget for opfattelsen af temperaturen. En faktor der bestemmer hvordan vi går klædt og hvilke forholdsregler vi tager.

Da man for år tilbage byggede den første vindmøllepark på Sydmors , kunne vi se at møller der stod i læ af andre møller (jævnfør vindretningen) ydede noget mindre i kWh. Og det medførte , at man i dag stiller møllerne i forhold til gældende vindretninger, så de ikke skygger for hinanden.

Ligesom møller der står for tæt , ødelægger det for hinanden.

Vindmøller og plantager kan med andre ord nedsætte vindhastigheden over terrænnet.

Så hvis vi ville tilføre landet lidt mere varme, så kan det enten gøres via beplantning eller med konstruktioner , der dæmper lufthastigheden.

Mølleparker tæt op ad byer kunne i fremtiden blive en måde til både at skabe energi og skabe mulighed for mere eksotiske og spændende planteproduktioner.

Men det kræver nok et andet mølledesign, hvor vingerne går tættere ned til jorden.

Østtyskerne planlagde under DDR at bygge vindmøller langs grænsen til Vesttyskland med det formål at forhindre stigfinder raketter at nå Østblokken. Så motivet til kæder af vindmøller kan være forskellige.

Vi kunne i Vestjylland få det lidt varmere. Og samtidig udvide vækstsæsonen. Så kunne de fede jorde i Thy og på Mors blive ligeså lukrative som på Fyn.

Store metalgitre eller kunstige bakker mod vest kunne naturligvis gøre det samme, men hvorfor ikke producere elektricitet , når nu muligheden ligger lige for.

Ja, vi kan ændre klimaet . Det ser man også i store byer med højhuse. Det er kun et spørgsmål om at gøre det.

På samme måde kan man sænke temperaturen og dermed klimaet ved at fælde det hele i miles omkreds.

Ian

Dagens vits

Svigermor er ved at plukke solbær. Hendes svigersøn kommer forbi, og spørger: - Hvor længe har du tænkt dig at plukke bær? - Mindst et par timer endnu. - Fint. Så er det ikke nødvendigt, at jeg sætter fugleskræmsel op.
Nive info
Gå til toppen