Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Transport via højspænding er så tabgivende at man må se sig om efter nye løsninger.

 

Der er ingen energi end som elforsyning der på brugsstedet er både renligt og giver stor komfort.

Ikke desto mindre så tabes der store energimængder fra produktionsstedet til forbrugsstedet. Et tab som man kun har råd til fordi man ikke kan se det.

Når energien udfra kul omdannes til damp , der via dampturbine trækker en generator, som via store transformatorer udsender højspænding. En højspænding der på grund af den ohmske modstand igen taber energien over de lange afstande.

Så sætter man energien fra kul til 100 procent, så er der jo ikke mange procent tilbage til stikkontakten når elværket ligger 200 kilometer væk. Al tabt energi bliver til varme.

Det mindste tab er , hvis man kan brugen energien lige på stedet. F.eks. fra vindmøller og solceller.

Så 1950erne og 1960ernes store centrale kraftværker har en energiøkonomi, der er dårlig. Men dengang var kul også billiget. I dag koster kul, olie og naturgas jo penge. Og det påvirker elektricitets prisen .

Så kom atomkraften i 1970erne med store statssubsidier. Nye atomkraftreaktorer har lange udsigter

i dag for også atomkraft produceret strøm er dyrt.

Det billigste lige nu er vindkraft, vandkraft og på island geothermisk kraft.

Kan man bruge varmetabet fra el produktionen til fjernvarme så henter man lidt hjem. Derfor er alle danske elværker også fjernvarmeværker. Men det er ikke altid tilfældet i udlandet.

Tyske atomkraftværker hælder store mængder af i naturen , hvor køletårne og vintervarme floder viser problemets skala.

Overskud fra vindmøllerne fylder heldigvis lysnettet decentralt og gør tabene mere spiselige. Ligesom HVDC teknologien begrænser langdistance højspændingstabene.

Men efterhånden som brændstofferne bliver sjældnere og dyrere bliver man nød til at se på de voldsomme energitab i el-sektoren. Og det i en periode hvor alt muligt bliver eldrevet.

Så for at få råd til det er vi nød til at finde besparelser. Og her er energitabene de væsentligste.

Ian

Dagens vits

- "Hvad hedder De forresten, unge mand?"
Nive info
Gå til toppen