Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vindmøller opad sommerhusområder har fået politikere og folk til at fare i blækhuset.

 

Det begyndte med at luksus sommerhusejere udfor Jyllands Vestkyst trak både turistkortet og erstatningskortet. Og så kom Danmarks Naturfrednings forening i spil og siden foreningen mod store vindmøller. Men kystnære møller er ikke af ny dato.

Møller udfor Frederikshavn , København og Aarhus er af endnu ældre dato. Ligesom møller på kysten i havnearealer er set flere steder. Så det må komme som noget af en overraskelse for Energiministeriet , at "folket" nu raser mod deres intentioner.

Et er sikkert man skal ikke stille vindmøller (motoranlæg) op hvor man ikke har den lokale opbakning. Og de lokale skal helst have en ikke uvæsentlig ejerandel i drift og afkast.

De steder er der nemlig ingen problemer.

Men nu til de planlagte kystnære vindmølleparker udfor Hvide sande og Thorsminde.

Her var der stor opbakning hos de lokale politikere , de ideen oprindelig blev fremlagt. For der kunne jo falde mange arbejdspladser af i forbindelse med etablering og service.

Så man så til mens planerne blev udlagt til licitation.

På samme måde på andre lokaliteter ved Kalundborg , Fynshav og i Lillebælt.

Først var der solstråleperioden hvor lokalpolitikere og landspolitikere blev fotograferet til pressen, så kom licitationerne og den nye multinationale ejerkreds i spil og siden klager over både VVM og den brugte papirgang. Siden har valget nærmet sig og nu slår alle sig for brystet.

I Ringkøbing-Skjern er man vendt på en tallerken og i andre kommuner er beslutningstagerne kommet under voldsomt pres fra deres bagland.

Alle vil have en finger med i både kystplacering og ejerkreds. For alt kan nu pludseligt laves meget bedre. Hvilket jo ikke er usandt.

At placere vindmøller lige op af rekreative områder er jo nok en politisk begmand , men det er jo ikke første gang. Så nu mens tid er ønsker man anlæggene placeret udenfor synsvidde så langt til havs som møllehøjden nu animerer til. Og det er ikke 4 kilometer men mindst 3 gange så langt ude.

I så tilfælde kan første klagerunde afvikles.

Dog ikke for Kalundborg, Assens og Fynshav , der altid vil ligge tæt på en eller anden landtange.

Nu nærmer valget sig og mulighed for at markere sig vil blive brugt maksimalt den næste tid, så man kan ikke forvente kompromisser før efter sommerferien.

Læs også:

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11244389/borgmestre-har-faaet-nok-stop-de-kystnaere-moelleprojekter/

Ian

Dagens vits

En kvinde møder en mand, og tager med ham hjem. Hans soveværelse er fyldt med hundredvis af bamser, delt op i størrelser, og arrangeret på store hylder. Hun vælger ikke at sige noget, men er rørt over hans ømhed. Efter de har været i seng sammen, spørger hun, om han var tilfreds. - Tja. Du kan tage en bamse fra den midterste hylde...
Nive info
Gå til toppen