Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord anmoder om ny miljøkonsekvensvurdering.

 

Energiklagenævnet har med afgørelse den 12 marts modtaget en anmodning fra Vattenfall Vindkraft Vesterhav Nord P/S om en ny miljøkonsekvensvurdering. Efter man tidligere har ophævet VVM for Vesterhav Syd.

Vurdering af havvindmølleparkens påvirkning af miljøet , som tilsyneladende har ophidset mange sommerhusejere på vestkysten ønsker man nu får lejlighed til en fornyet mulighed for indsigt i proceduren.

Omkostningerne ved "stop-go" i hele byggefasen er så store , at en grundig bearbejdning af fakta vil kunne spare millioner for elselskabet. Så nu anmoder Vattenfall Vind på egen hånd om en fornyet behandling. Før det hele ender i rent juristeri.

Energistyrelsen har nu imødekommet denne anmodning.

Vattenfall Vind vandt Energistyrelsens licitation over udvidelse af Krigers Flak, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Hvor Energiklagenævnet nu har bremset VVM for Vesterhav Syd.

Der er tale om 3 havvindmølleparker , der helst skulle opføres løbende. Så man kan bestille nye anlæg fra fabrikkerne med den højst mulige rabat. Hvis havvindmølleparkerne langs vestkysten forsinkes , så smuldrer den økonomiske fordel ved en samkørt totalbestilling.

Det er ejerne af luksussommerhusene langs vestkysten, der ønsker havvindmølleparken længer ud i vandet. Helst udenfor synsvidde..

Området er ellers kendt for netop megen blæst. Og møllerne vil som andre steder nedsætte vindhastigheden ind over land. Så det er ikke uden fordele for beboerne også.

Dertil kommer en ny møllepark længere ude på 800 MW , som yderligere vil ændre på vindforholdene.

Se også:

https://presse.ens.dk/pressreleases/energistyrelsen-igangsaetter-supplerende-vvm-proces-for-vesterhav-nord-2846876?utm_campaign=send_list

Ian

Dagens vits

- Ole, kan du nævne tre store pattedyr, der lever i Afrika? - En elefant og to giraffer...
Nive info
Gå til toppen