Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Brændsel og brændstof giver meget forskellige varmegrader og energi når det brænder.

 

Vi har vænnet os til få udbredte brændsler og brændstoffer , som hver for sig sammenlignes per kilo kubikmeter eller liter. Specielt når man sammen lig

ner energiindhold og pris.

Dertil kommer en række punktafgifter der forstyrrer billedet.

Olie, naturgas ,træ, stemkul bruger vi lystigt til alle mulige formål . Lige fra damptog, opvarmning, elektricitet, og kemiske produkter. Under et kalder vi dem kulbrinter. Der omdannes til vand og kultveilte efter en forbrænding.

Når træ brænder dannes der aske , vand og kultveilte.

Når olie brænder dannes der tjære , vand og kultveilte.

Når gas brænder dannes der kun vand og kultveilte (der også hedder kuldioxid)

Jo mere kompliceret brændslet er , desto flere forskellige stoffer opstår der også.

Bildæk brænder bedre end brunkul. Og dieselolie indeholder mere energi end benzin.

Er brænslet rent (altså ikke sammenblandet) så vil det brænde bedst ved en temperatur.

Tilsættes det andre stoffer kan man flytte max temperaturen.

F.eks. hvis man tilsætter planteolie til træpiller.

Så halvdårlig brændværdi kan altså øges med tilsætningsstoffer.

Vi har imidlertid vænnet vores teknologi til ensartede brændsler , som så kan bruges i automatiserede anlæg. Forskellige væsker f.eks. olie , planteolie ,sprit og lignende.Ligesom forskellige brændsler som træklodser, elefantpiller, pellets i forskellig størrelse, kul og koks.

Helt blandet får man det i forbrændingsværker der også producerer elektricitet , hvor papir, emballage, plast , madrester og haveaffald bliver til fjernvarme.

Man sammenligner ofte effekten med effekten i en liter fyringsolie, der sættes til 10 kWh-

Energiafgrøde på 4,4 kWh

Benzin på 9,1 kWh

Fuelolie (til skibe og elværker) på 10,9 kWh

Flydende gas til 12,8 kWh

Biogas til 6,5 kWh

Naturgas til 11,1 kWh

Kul til 7,4 kWh

Træ til 4,5 kWh

Flis til 2,6 kWh

Pellets (træpiller ) til 4,9 kWh

Halm til 4,0 kWh

Affald til 2,5 kWh

Brint til 3,0 kWh

(Energi og miljødata9.

Noget er per liter andet per kilo.

Men det giver et godt billede af energiindholdet. Så dobbelt op af en type giver ikke nødvendigvis en billigere brændsels pris løsning.

Se også:

https://da.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A6ndv%C3%A6rdi

Ian

Dagens vits

Svigermor er ved at plukke solbær. Hendes svigersøn kommer forbi, og spørger: - Hvor længe har du tænkt dig at plukke bær? - Mindst et par timer endnu. - Fint. Så er det ikke nødvendigt, at jeg sætter fugleskræmsel op.
Nive info
Gå til toppen