Under krigen opdelte tyskerne landet i mange små enheder. I dag fusionerer man hvad som helst.

Under der Generalinspektør fyr Wasser og Energi , samlede man vand, elektricitet , gas og atomkraft under en hat , men beholdt den decentrale drift. Det betød , at selvom man tæppebombede store dele, så kunne en masse enheder alligevel komme op i omdrejninger natten efter.

 

I Danmark er fjernvarme , naturgas og elektricitet delt . Men hvor længe ?

Samdrift skaber billigere løsninger Så måske var fusion af det hele ikke en dårlig ide. Men så burde man lære af tyskland og drive det hele decentralt.

Overskuds elektricitet fra sol og vind kunne afsættes i fjernvarmen.

Og lokal drift kunne udnytte ressourcerne bedre.

Der er ikke tvivl om at de store energitab i vores højt besungne system kunne minimeres.

 

Når man sendte strøm til Thy fra Vestkraft i Esbjerg, så sad energimålerne ikke i Esbjerg , men i Bedsted i Thy. Hvorfor man ikke kunne se energitabet i højspændingsledningerne og transformatorstationerne undervejs.

Hvor meget blev der tabt ? Vi ved det ikke. Men måske 30 procent eller mere.

 

I 1970erne forsvandt spændingen når landbruget malkede klokken 4. Efter opstilling af en lokal mølle fik området stabile leverancer, som vi kender det i dag.

Altså forbedrer lokale energikiler hele lysnettet. Og ikke vindmølleparker langt ude på havet.

Der må have lige så store energitab som strømmen fra Vestkraft.

 

Hele højspændings systemet er måske fint nok , men det skulle være underordnet lokal drift.

Hvor pengene og beslutningerne blev taget lokalt.

 

Fjernvarmen på Djursland, der installerer varmepumper hos forbrugere udenfor fjernvamenettet, har vist , at samkøring af fjernvarme og varmepumper er en god ide.

Hvor al service og vedligehold styres lokalt.

 

På samme måde burde naturgas, fjernvarme, varmepumper og elektricitet forvaltes et lokalt centralt sted.

Vi ser hvordan lysledere nedlagt af elværkerne har løfte mange steder i Vestjylland. Hvilket igen er et eksempel på samdrift.

 

Og så ideen om 3 trins tariffer , der bl.a. bruges i Holland.

Her sidder man på et lokalområde og styrer sit energiforbrug.

Der leveres på kontrakt udefra. Ud fra køb af energi-moduler. Overskrider man så koster det .

Hvorfor man kan slukke for gadelys, frysehuse , varmepumper periodisk og holde forbruget nede. Men samtidig bevare stabile og vedvarende forsyninger .

Det ikke alene sparer CO2 men udnytter også energien langt bedre.

Det kunne man kalde grønne løsninger.

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework