Små møller kan via dynamo eller generator omdanne bevægelsesenergi til el.

De første el-producerende vindmøller var af mærket Marcellus Jacobs fra 1930ernes USA, hvor en lastbildynamo omdannede bevægelsesenergien til elektricitet. Man monterede simpelthen en 3 bladet propel direkte på dynamoens hovedaksel.

Og det virkede , men ikke så effektivt som man skulle tro.

 

For når en dynamo drives rundt , så skal vinkelhastigheden have en primær hastighed. Roterer ankret for langsomt . så induceres der for lidt elektricitet. Og man får nærmest noget der ligner pulserende jævnstrøm. Det kan så ensrettes .

Jacobs møllen er en såkaldt batterilader. , der på mange måder var både effektiv og simpel. Og elektriciteten kunne jo anvendes til både erhverv og husholdning.

 

Møllen , der blev udviklet dengang, var udfra robusthed og simpel opbygning. Så Jacobs møllen indeholder kun det allernødvendigste . Det vil sige en propel, en dynamo ,en hale til at holde møllen op i vinden og et krøje leje. Dertil et par lastbilbatterier , som opsamler energien.

I 1930erne trak møllerne primært landbrugsmaskiner eller savværker. Dengang var al elektricitet jævnstrøm fra petroliums motorer , dampmaskiner eller vandkraft.

I Danmark byggede man store klapsejlere efter Askov modellen.

 

I USA var det det vindroser og eller Jacobs møller , der forsynede det åbne land med energi.

En enkelt Jacobs mølle blev installeret på en base på Sydpolen, hvor den fungerede i mange år.

 

Datidens dynamoer skulle køre mindst 400 omdrejninger i minuttet. En Jacobsmølle roterede med under den halve hastighed. Så en lastbildynamo på 10 kW ville kun kunne give 2½ kW fra sig.

 

Havde man brugt et gear eller et kædetræk ville samme mølle kunne yde meget mere.

 

I dag bruger man også , at trække direkte på hovedakslen, men så bruger man også en ny type mangepolede generatorer. Der som bekendt kører langsommere, jo flere poler der er.

 

Ian

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework