At fange solindfaldet vinkelret alle dagens timer er det mest optimale, men det vælges sjældent.

Direkte og indirekte heliostater.

Opsætning af solceller eller solfangere på drejbare installationer kan løse problemet med maksimal solindfald. Den type heliostater er nok primært mest eftertragtet.

 

Indirekte heliostater med spejle der kaster lyset op i et brændpunkt kan derimod give høje temperaturer i brændpunktet og større elproduktion.

Ligesom reflekterende trug kan yde fjernvarme temperaturer uden brug af varmepumpe.

 

Ligesom spejlende paraboler enten med eget brændpunkt eller et energitårn i midten.

 

Heliostater kan altså dreje spejle, solfangere eller solceller i både horizontal og vertikal retning.

 

Så svagere indstråling kan maksimeres ved at holde den rette vinkel og udvikle et nyt brændpunkt.

 

Heliostater har på det sidste vundet indpas på solfarme i Både danmark og udlandet.

Spejlstyrede findes i USA og Sahara.

Template by JoomlaShine