Biogas en praktisk energikilde.

Biogas i Danmark stammer mest fra Indien , hvor

Virender Bassin og Ram Buk Sing kom hertil

med teknologien i 1970ernes slutning.

Derude havde de en størrelse fra 5 høns til en

enkelt landsbyko.

 

I dag regne de ikke i småskala men i mange

hundrede kubikmeter. Og fra at afgasse gødning

bruger man nu køkken og industriaffald foruden

al slags dyre gødning.

 

I 1970erne byggede man portionsanlæg på max.

45 kubikmeter. Alt derudover mislykkedes gang

gang. Og alle mulige teknologier blev testet.

Primært på trods af exakt viden , men efter

prøve og fejle metoden (trial and error).

 

Dem der var for tanken lykkedes med det meste,

mens modstandere (primært universiteter og

landbrug) fik forskningspenge og mislykkedes.

 

Fra små anlæg med olietromler udvikledes de

langsomt i Danmark , hvor vi tilførte den

teknologi man ikke brugte i Indien.

Opvarmning af biomassen og isolering af tanken,

som man kaldte reaktoren eller biogasbeholderen.

Derudover mekanisk omrøring uden luftindtag.

 

Reaktionen er en anaerob process , hvor ilt (luft)

ikke må komme til. Samme process som i en

sump med sort råddent vand.

Derudover heller ikke lys.

Metanbakterierne vil så over tid nedbryde det

organiske stof (gødning , planteaffald og lign.)

 

Processen kan bedst ske ved enten 30 grader

eller 60 grader.(mesofil eller termofil).

Det kræver derfor god isolering, så varmetab

minimeres.

 

Resultatet bliver en blanding af luftarter,hvor

svovlbrinte, kultveilte og metan er indeholdt.

Vi renser så det hele og bruger methan i

opvarmning og til motorer.

Motorerne trækker så en nettilsluttet generator

direkte ind på lysnettet.

 

Der er penge i biogas fordi man kan vente med

at sælge elektriciteten til når afregningsprisen

er højst.

Så vi kommer nok til at se større og større anlæg.

Da biogas er en fin back up i den grønne omstilling.

 

Ian

 

 

JSN Shine is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework