Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Tilsvarende solpanelanlæg.

Med nedramning af 3000 stålpæle lægger man nu op til Danmarks 3die største solcellepark.

En solcelle er en krystalskive af kvarts hvori der ophobes elektricitet ved bestråling. Som via indlagte sølvtråde kan opsamles bid for bid.

I strid med med EU blokade-politik af Krim opstilles der nu nu tysk designede vindmøller fra en russisk fabrik i St.Pedersborg. Skriver pressen online.

De første batterier så dagens lys for 200 år siden.Og siden da er der sket meget.

Strømmende vand, tidevand, stormopstemmet vand, bølger og floder indeholder mange tons bevægelsesenergi , der forlængst burde være udnyttet på den ene eller anden måde.

Teknisk Ukebrev skriver om ingeniørfirmaet Rambølls fortsatte udbygning mod vindmøllefundameneter på dybere og dybere vand.

Østdanmark betaler ikke til fællseskabets store el-udgifter.Skriver Jyllandsposten online.

Nive info
Gå til toppen