Man må dyrke raps overalt i Danmark , men man må ikke mere bruge raps i rapsoliebiler.

 

Det må man til gengæld i alle vore nabolande.

Så ombygningen af dieselbiler til rapsolie er gået helt i stå.

I fremtiden bliver det nok forbudt , at have eget drivhus. For staten får et provenutab når folk dyrker deres egne grønsager. Alternastivt kan det kun opsættes efter et kvotesystem og mange miljøhensyn.

I 2025 bliver nyindkøb af benzinbiler og dieselbiler forbudt i Norge. Så mon ikke der kommer noget tilsvarende i Danmark ?

Stramninger overfor befolkningens brug af deres omgivelser har nået et niveau , hvor der er større og større utilfredshed.

Idag kan man ikke bare opstille en 10 kW hustandsmølle ved husgavlen uden man skal have alskens papirarbejde, høringer og stribede afslag. For få år siden kaldte man den samme mølle for legetøj.

Forbud mod at bruge elektromotoren som dynamo på husstandsmøller er ligelsedes et udlag af magtfuldkommenhed stik imod al fornuft.

Det næste der sker er at man forbyder invertere på solpaneler . Kan man ikke finde på andet , så kan man postulere, at de støjer på elnettet.

Eller hvad med at forbyde enfasede invertere. De trækker nettet skævt.

Sidst har energistyrelsen afsat millioner til 5 udvalgte firmaer , så de kan udleje varmepumper til forbrugere. Med resultat at alle lokale installatører udfases af varmepumpemarkedet.

Der drives politik i den grad indenfor vand, varme og elektricitet , at de mange tiltag generer specielt folk i det åbne land temmelig meget. Men måske skal det hele affolkes på sigt ?

Mange spøreger med rette "hvor går grænsen".

Ian