Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Ved at tvangs udfase de almindeligt brugte elmålere pålægges solanlæg nye dyre løsninger.

 

Overgang fra fasemålere til summationsmålere tvinger energiministeriet nu alle gamle solcelleanlæg til for egen regning at udskifte elmålergruppen.

Fra at afregne en gang om året skal der nu afregnes hver time, så brugt el fra nettet afregnes til fuld pris døgnet rundt. Man kan så ikke mere bruge lysnettet som lager (batteri), hvorfra man kan hente sit tilgodehavende. Fremover bliver der ikke noget tilgodehavende.

Til gengæld afregnes elektriciteten med en lidt højere takst.

Det betyder at solcelleejere fremover får en normal elregning og siden en afregning.

Man har beregnet at nogle får en merudgift på nær 1000 kroner ekstra om året. Den påholdne forbruger dog lidt mindre.

Det drejer sig i følge ingeniøren online om 53.000 private solcelleanlæg.(også kaldet egenproducenter). Der har nu ulovlige "fasemålere".

Og for at gøre det "bedre" så må man ikke selv udskifte måleren. Da det er netselskabet , der kommer med den nye måler til låns og folk på timeløn til arbejdet.

Så oveni den dårligere afregning står man med en ukendt pris for udskiftningen.

Se også:

https://ing.dk/artikel/53000-solcelle-ejere-med-forkert-maaler-maa-selv-betale-at-faa-skiftet-225325?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=ing_daglig

Ian

Dagens vits

- "Hvad hedder De forresten, unge mand?"
Nive info
Gå til toppen