Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Vindmøllefabrikanter og vindmølleejere er gået sammen i en ny organisation.

 

På to generalforsamlinger har man i de to foreninger besluttet at samle kræfterne i det fortsat mere rå marked. Så man har nu samlet forbrugerne og fabrikanterne i Danmark.

Danmarks Vindmølleforening eller Danske Vindkraftværker som foreningen oprindelig hed har været organisationen der efter KlonDike tiden med mange alternativer i 1970erne overtog rollen som forhandler med myndighederne. Hvor vindmøllerne gik fra 22 kW over 55 kW til i dag megastore anlæg.

I sig selv et problem , hvor små folkelige private entrepriser og garageproduktioner blev til større og større kapitalforbrugende serieprodukter fra maskinfabrikker.

Den brede folkelige opbakning ændrede sig til selskabsdannelser ,interessentselskaber og ApSer.

Så de store vindtræf rummer umiddelbart ikke mere de mennesker der oprindelig startede det hele.

Man har fået mere interessefællesskab med fabrikanter, underleverandører og service firmaer end det oprindelige medlems koncept.

Udviklingen siden 1973 er også gået hurtigt både mekanisk , elektrisk og maksimalt.

Desværre har foreningen ikke støttet de mindre fabrikanter på samme måde som de store. Så nu er der en række mindre møllestørrelser som er i klemme.

Og man kan ligesom se et brud i horizonten.

Vi må håbe "Vind Danmark" bliver mere slagkraftig.

Se også:

https://www.dkvind.dk/

https://windpower.org/nyheder/danmarks-vindmolleforening-vindmolleindustrien-forenes-wind-denmark

Ian

Dagens vits

Fru Hansen besøger sin mand i fængslet. - "Hvordan klarer du det så økonomisk", spørger manden bekymret. - "Jo, tak, det går da helt godt. Jeg har jo dusøren."
Nive info
Gå til toppen