Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Nord Stream 1 fik ryddet en korridor gennem II Verdenskrigs giftgasdepoter i Østersøen.

 

Dengang var det med megen bekymring at man rodede op i de enorme bunker af sennepsgas , blistergas og nervegas der efter krigen blev dumpet i Østersøen syd for Bornholm.

Men efter en enorm indsats lykkedes det at rydde en bred vej gennem krigsefterladningsskaberne.

Nu står vi der igen.

Danske politikere vil ikke tillade at man trækker den nye Nord Stream 2 gasledning parallelt med den gamle Nord Stream 1 gasledning og dermed efterlader havbunden uforstyrret, men vil have en ny og anden linieføring. Hvis man bare vidst hvormeget der ligger mellem Nordtyskland og Bornholm så ville man korse sig.

Det drejer sig om store mængder krigsgasser fra første verdenskrig og tysk produktion af giftgas frem til 1945 , som blev dumpet i farvande rundt om Danmark. Mest ved Bornholm og resten i Norske Rende nord for Skagen. Det tog flere år at tømme de enorme depoter efter Nazi tyskland.

Og så regnede man med at hvad der var dumpet var væk.

Uheldigvis nedbrydes sennepsgas, blistergas og nervegas langsomt i Østersøens brakvand. Mens nedbrydningen i Norske rendes saltvand må formodes at gå hurtigere.

Så gennemfører man en ny linieføring gennem Østersøen , så må vi forvente de samme problemer som sidst . Og det kan umuligt forenes med dansk miljøpolitik.

Det eneste rigtige ville være at benytte den allerede ryddede korridor gennem krigslodsepladserne. For der er mere end et deponeringsområde på ruten.

I 1950erne og 1960erne fangede man rigtigt mange fisk ved Bornholm med store sår og blærere på huden. Fisk som man smed ud igen. Og fiskere fra Nexø og Tejn blev evakueret til Rigshospitalet med store blærere på hud og krop. Men det er tilsyneladende glemt.

Årsagen til ulykkerne var at man fiskede i de forbudte zoner , hvor store mængder ammunition var ligesom et stenrev for fisk . Så jo tættere man gik på områderne des flere fisk fik man i nettet.

Problemet var bare at granaterne detonerede eller tærede så meget at giftgassen slap ud.

Jo flere år det får lov til at nedbrydes des bedre.

Nu vil man have nye linieføringer med den konsekvens at der skal trækkes nye korridorer igennem et havområde hvor vejr , vind og fiskeredskaber har spredt det hele yderligere.

Det klogeste var at bruge den allerede ryddede strækning. Men det kommer tilsyneladende ikke ind på lystavlen.

Så nu står vi der igen "som Moses ved det Røde Hav".

Se også:

https://www.jv.dk/regionalt/Rusten-ammunition-kan-vaere-miljoebombe/artikel/2512655

https://da.wikipedia.org/wiki/Sennepsgas

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/fortsat-syge-af-giftig-gas

Ian

Dagens vits

Lille Per til sin storesøster... - Snøft snøft, jeg kom til at tabe min sparegris og nu er den gået i stykker. - Så, så...du må da godt putte pengene i min i stedet.
Nive info
Gå til toppen