Solparker i Nees bliver et foregangsområde for alternativ anvendelse midt i alternativet.

 

Virksomheden Better Energy forestiller sig at man kan anvende de store græsområder under solpanelerne til fordel for et lettere dyrehold, hvor ænder, kaniner og får kan indgå.

Ellers vil god landbrugsjord under de store jo gå til spilde. Og det var jo ikke hensigten med den grønne omstilling.

Better Energy udtaler "At omkring halvdelen af jordarealet ved og under solcelleparken i Nees vil kunne anvendes til fortsat landbrugsformål, hvor dyr frit kan gå rundt".

Dog forestiller man sig ikke selv at stå for drift og pasning af dyreholdet.

Indtil nu har forskellige dyr prøvet solcelleparker af , dog med svingende reslutat.

Så nu er virksomheden igang med at finde de mest optimale dyr til formålet.

Indtil videre synes ænder ikke at være det optimale, da de jo ikke er de reneste dyr af verden.

Får , kaniner og gæs ville nok være mere oplagt , da de fint kan leve af græs. Bliver dyrene større vil det nok kunne beskadige anlægget ind i mellem.

Og vil man ikke dyr, så kunne lavstammede frugtbuske jo no0k også være relevant.

Se også:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/kaniner-og-faar-kan-leve-mellem-solceller-men-aender-er-en-daarlig-ide

Ian