Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Et biogasanlæg i Kalundborg luftforurener på 3die måned omgivelserne kritisk.

 

Vi kender godt lugten , når gummistøvlen trækkes op af mosens sorte mudder. lugten af svovlbrinte.En luftart der udvikles i anerobe atmosfærere. Som i mosehullerne og som inde i rådnetanken eller reaktoren på biogasanlægget.

Svovlbrinte og ,methan er gode brændbare gasarter, der via motorer i et biogasanlæg omdannes til elektricitet. En elektricitet man sælger til lysnettet eller selv bruger på farmen.

Når det lugter af rådne æg, så er der sluppet både methan og svovlbrinte ud af anlægget. Og hele herligheden lider et økonomisk tab (manglende salg).

Men det er ikke det omgivelserne fæstner sig ved. For her sætter svovlbrinten sig udover i udhængt vasketøj også i både stuer og møbler, hvis ikke man får lukket vinduerne hurtigt.

Dårlig pasning af biogasanlæg er derfor ikke just på naboernes favoritliste.

Ikke sådan at biogasanlæg andre steder aldrig har lugtet. Men ligefrem at lugte stærkt som i Kalundborg må have en anden dagsorden. Andre områder vil fremover korse sig mod at få et biogasanlæg til nabo.

Men lugt er ikke normalen.

Når methan brænder med luft ( ilt) CH4 så dannes der CO2 og Vand.

Når svovlbrinte brænder med luft ( H2S) så dannes der svovldioxid , som omdannes til svovlsyrling H2SO3 og igen til svovlsyre H2SO4.

Syren æder biogasmotoren op indefra , når den står stille. Men ikke når den kører.

Så før man stopper motoren omstilles der til flaskegas.

Svovlbrinte kendes fra kloakker, rensningsanlæg, gyllekanaler, møddinger og køkkenafløb.

Industrien bruger udluftning med høje skorstene (f.eks. dækfabrikker)

Mængden af svovlbrinte afhænger af hvad der smides i biogasanlægget. Jo fler svovlforbindelser des mere svovlbrinte. Så hvis biogasanlægget også bruges til at nedbryde industriaffald (konkurrent til Kommune Kemi) kan det let komme til at lugte. Men det var jo ikke det biogasanlægget oprindeligt var tiltænkt til.

Læs også:

http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-03-29-biogasanlaeg-lugter-af-raadne-aeg-borgerne-kan-ikke-have-vinduer-aabne

Ian

Dagens vits

En kvinde møder en mand, og tager med ham hjem. Hans soveværelse er fyldt med hundredvis af bamser, delt op i størrelser, og arrangeret på store hylder. Hun vælger ikke at sige noget, men er rørt over hans ømhed. Efter de har været i seng sammen, spørger hun, om han var tilfreds. - Tja. Du kan tage en bamse fra den midterste hylde...
Nive info
Gå til toppen