Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

De første elektromotorer var jævnstrøms motorer, der fungerede som dynamoer når de blev accelerede af en vindmølle, en vandmølle eller en dampmaskine.

 

Så en elektromotor og en dynamo er i princippet det samme.

Udviklingen fra jævnstrøm til vekselstrøm medførte behovet for en vekselstrøms motor. Og vi kender i dag asynkronmotoren og synkronmotoren. Der på samme måde , når de trækkes op i fart af en vindmølle , en vandmølle eller en dieselmotor bliver til en generator (dynamo).

Der er dog nogen større forskel på opbygningen af de to elektromotortyper.

En elektromotor består af en stator og en rotor. Der i princippet er 2 forskellige spoler hvis magnetfelt frastøder eller tiltrækker hinanden.

Magnetfeltet var i begyndelsen en almindelig magnet i stator kredsen (den yderste).

Mens rotordelen var 3 uafhængige spoler påsat motorakslen.

Ved at tænde og slukke for strømmen til rotor-spolerne ville magneterne dreje enten mod hinanden eller væk fra hinanden. Og akslen drejede rundt.

Kontakten der tændte og slukkede for strømmen var monteret på akslen og blev kaldt en kommutator.. Altså en glidekontakt. Hvor kul klodser mod kobberskinner overførte strømmen.

Revnerne i kommutatoren sidder vinkelret på akslen.

Så en elektromotor skal altså bruge strøm til stator (hoved magnetfeltet) og strøm til rotorspolerne. Eller permanente magneter til stator og strøm til de 3 rotorspoler.

Efter 1950 udfasede man flere og flere jævnstrømsmotorer og man fik i stedet synkrone vekselstrømsmotorer, der fik strøm til ankeret (rotoren) via 3 paralelle glidekontakter på akslen.

Som ligesom på en kommutator fik elektriciteten via fjederbelastet kul mod en kobberskinne.

Men løber hver bane rundt om akslen enkeltvis.

Næste opfindelse er asynkron motoren , der overfører elektriciteten til ankeret via magnetfeltet i statoren. Man kalder (rotoren) ankeret et kortslutnings anker.

Idet der opstår hvirvelstrømme i vindingerne når motoren roterer. Men nu går motoren imidlertid baglæns og næsten lige så hurtigt som gliderings elektromotoren , dom med omkring 5 procent langsommere rotation.

En 4 polet synkronmotor kører med 1500 omdrejninger i minuttet.

En 4 polet asynkronmotor kører med f.eks. 1480 omdrejninger i minuttet.

En 6 polet synkronmotor kører med 1000 omdrejninger i minuttet.

En 6 polet asynkronmotor kører med f.eks 960 omdrejninger i minuttet

Asynkronmotoren har mindre vedligehold og kan bygges billigere.

De første mange mindre vindmøller fra 1975 til 2018 havde asynkron motorer som generator. Men så fandt energiministeren på at forbyde asynkron generatorerne til møller, men ikke i transportører, elevatorer,rullende trapper, og lignende.

Man kunne kalde det rent chikane.

Der kun fordyrer husstandsmøllerne .

Eller blå blokpolitik når det er værst.

Ian

Dagens vits

En mand kommer ind til bageren, og siger at han skal have en pose vaniliekranse. Bageren giver ham posen, hvorefter manden spørger, hvordan de laver hullerne i vaniljekransene. Bageren tager manden med ud bagved, hvor der sidder en elefant og stikker pikken igennem vaniljekransene. "Nej, det er fandme for ulækkert siger manden". "Nå, det er ingenting", siger bageren, "så skal du se når den fylder flødeskumskagerne?"
Nive info
Gå til toppen