Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Kultveilte udvikles ved forbrænding af fossile brændstoffer og cementproduktion

 

Vi har to store klimagasser : vand og kultveilte i lufthavet sammen med kvælstof og ilt.

Mængden af kultveilte eller kuldioxid i atmosfæren er øget mange gange de sidste 300 år. Og vi tillægger den en væsentlig betydning for de senere års temperaturforhøjelser.

Det har givet forskere lyst til at reducere CO2 mængden via teknologi.

De fleste stoffer har tre tilstandsformer: fast, flydende og som gas (luftart).

Vand findes som is, som flydende og som vanddamp.

Kultveilte findes under normalt tryk imidlertid kun i 2 tilstandsformer. Som fast (kulsyresne) og som gas. Så hvis man fryser CO2 , så får man noget der ligner is (tøris).

Og temperaturen skal ned på minus 79 grader celsius.

Så alene ved at fryse CO2 kan man binde luftarten.

CO2 under tryk på over 5 atmosfære er flydende som vand. Og det er i trykflasker man opbevarer CO2 til bl.a. svejsning og som ildslukkere. Da der kan oplagres meget mere på flydende form end på gas form.

Forskning på at indsamle CO2 m.h.t. langsigtet lagring kaldes CCS teknologi. Hvor man primært på kulkraftværker hat haft pilotprojekter.

CCS betyder Carbon Capture and Storage. Kulstof fangst og lagring.

Flydende CO2 kan også bruges i olieindustrien til at presse mere olie op af oliekilderne end man normalt ville kunne. Så der er et marked for flydende CO2. Uheldigvis kræver det rigtigt meget energi at lagre CO2 på flydende form. Så ingen pilot projecter har vist en økonomisk vej.

Og der derfor undervejs blevet opgivet.

Derudover bruges der yderligere CO2 i store gartnerier for af fremme f.eks. tomat eller agurkevæksten.

Den største CO2 kilde er transportsektoren udover naturens egne vulkaner.

Og mest CO2 er p.t. på naturlig måde lagret i havet.

Man forestiller sig at lagre CO2 i tomme oliefelter. Men det kræver , at man bruger en masse energi på at opfange CO2en. Alternativt kan man omdanne CO2 til nyt brændstof. (mars-teknologi) Men det kræver også en leverende energikilde.

Se også:

http://www.global-klima.org/Kap%208/s8_2b2.html

https://ing.dk/artikel/ccs-anlaeg-fjerner-co2-fra-atmosfaeren-103038

http://ccs-info.org/hvad%20er%20ccs.html

https://ing.dk/artikel/co2-lagring-verdens-to-ccs-pionerer-vender-teknologien-ryggen-224656

Ian

Dagens vits

En kvinde møder en mand, og tager med ham hjem. Hans soveværelse er fyldt med hundredvis af bamser, delt op i størrelser, og arrangeret på store hylder. Hun vælger ikke at sige noget, men er rørt over hans ømhed. Efter de har været i seng sammen, spørger hun, om han var tilfreds. - Tja. Du kan tage en bamse fra den midterste hylde...
Nive info
Gå til toppen