Built with JSN PowerAdminBuilt with JSN PowerAdmin

 

See other templatesSee other templates

 

Undersøgelsen er gennemført af forskere fra Kræftens Bekæmpelse med flere.

 

En række ministerier som ældre og sundhedsministeriet, miljø og fødevareministeriet,energi,klima og forsyningsministeriet udover Kræftens Bekæmpelse.

En flerårig meget grundig undersøgelse , der også involverede forbruget af sovemedicin.

Man fandt ingen specifik sammenhæng med sygdomme og vindmøllestøj. Dog havde beboere over 65 år en svag større overvægt af sovemedicin.

Hele rapporten kan læses via Energy Supply.

Så nu må vindmøllestøj for altid være mere skrøne end realitiet. Men det forhindrer ikke klagere i at være griske og vedholdende. Så det vil nok fortsat poppe op i debatten.

Citat fra Energy Supply.

"Konklusionen er...
Overordnet set kan resultaterne af den samlede undersøgelse sammenfattes sådan:

  • Der blev ikke fundet afgørende bevis for en sammenhæng mellem korttids- og langtidsudsættelse for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet og slagtilfælde.

  • Undersøgelsens resultater støtter ikke en sammenhæng mellem langtidsudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået diabetes eller mellem udsættelse for vindmøllestøj under graviditeten og negative fødselsudfald.

  • For førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiv medicin fandt forskerne en sammenhæng med høje niveauer af udendørs vindmøllestøj blandt ældre over 65 år og svage indikationer på tilsvarende fund for førstegangsindløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk. "

https://www.energy-supply.dk/article/view/651384/vindmollestoj_helbredsundersogelsens_sidste_konklusioner_er_klar?ref=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=daily

Dagens vits

Sergenten inspicerede de værnepligtige, og stoppede ved en ung mand med meget langt hår. - De skulle have været klippet for meget længe siden! - Jamen, hr. sergent, det blev jeg skam også..?
Nive info
Gå til toppen